Vil du vite hva bedriften er verdt?

Vi bruker innovative modeller og simuleringsverktøy, kombinert med en rik database av eksterne data og statistikk, for å gi deg en dyptgående og presis analyse av bedriftens verdi. Våre rapporter er av høyeste kvalitet, og gir nyttig innsikt som kan brukes til flere formål.

Profesjonell verdivurdering

Vi har verdsatt et stort antall bedrifter i ulike bransjer og utviklingsfaser. Dette har gitt oss et solid erfaringsgrunnlag, som kombinert med høy faglig kompetanse gir de beste forutsetninger for å gjøre kvalifiserte vurderinger.

Tilpasset ditt formål

Vi er opptatt av at du skal få den tjenesten du trenger, tilpasset dine spesifikke krav. Enten du trenger en overordnet betraktning eller en mer detaljert utredning, tilbyr vi skreddersydde rapporter som passer dine behov. Vi streber etter å levere til avtalt tid, sted, og med forventet kvalitet.

En solid partner

Verdsette er mer enn bare verdivurdering. Vi er din strategiske partner, klar til å hjelpe deg med å forstå hva din bedrift er verdt nå, og hvordan du kan øke dens verdi i fremtiden. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale, og la oss hjelpe deg med å avklare dine muligheter og fremtidige steg.

En solid partner

Verdsette er mer enn bare verdivurdering. Vi er din strategiske partner, klar til å hjelpe deg med å forstå hva din bedrift er verdt nå, og hvordan du kan øke dens verdi i fremtiden. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale, og la oss hjelpe deg med å avklare dine muligheter og fremtidige steg.

Ole Petter Haavik

Siviløkonom

Erfaren rådgiver innen verdsettelser, finansiering, eierstrategi, generasjonsskifte og transaksjoner. Hyppig brukt som samtalepartner av bedriftseiere, som ønsker å klargjøre alternative utviklingsmuligheter i en fortrolig arena.

Telefon: +47 482 111 44

E-post: ole.petter.haavik@adinet.no

Når trenger du en verdsettelse?

En profesjonell verdivurdering gir deg tyngden du trenger i forhandlinger.

Kjøp eller salg

Ved oppkjøp av andre bedrifter vil det være nødvendig å sette en verdi på denne for å ha et godt utgangspunkt for forhandlinger. Tilsvarende gjelder dersom man mottar et oppkjøpstilbud.

Aktiv eierstyring

Nyttig verktøy for deg som eier når du skal vurdere om du får en verdiutvikling på selskapskapitalen som tilfredsstiller dine krav, og er på høyde med alternative investeringsmuligheter.

Generasjonsskifte

Ved overdragelse av selskap til kommende generasjoner vil verdsettelse være en kritisk faktor for å medvirke til et godt oppgjør mellom ulike arvinger.

Strategi

Ved å lage en verdsettelse vil man få et svært godt utgangspunkt for å uforme en verdiskapende strategi og forretningsmodell.

Kapitalutvidelser

Ved behov for kapitaltilførsel for å finansiere vekst eller omstilling, vil det måtte gjøres en verdsettelse for å etablere et riktig emisjonsgrunnlag.

Aksjer og opsjoner

Stadig flere bedrifter innfører incentivordninger ved å tilby ansatte aksjer eller opsjoner, og det vil da være nødvendig å beregne riktig pris på disse.

Endring i eierstruktur

Aktuelt ved tilpasning av eierstruktur ved utkjøp, opptak eller samordning av aksjonærer/grupper.

Fusjon eller fisjon

Ved fusjon vil verdsettelse være nødvendig for å sette et mest mulig korrekt bytteforhold, og tilsvarende gjelder også ved fisjon av deler av bedriften.

Rettslige prosesser / Skilsmisser

Bistand i forbindelse med juridiske tvistesaker, hvor det foreligger behov for uavhengig verdsettelse.

Snakk med oss

Vi har verdsatt store og små bedrifter i hele Norge siden 2001.