Vil du vite mer?

Info

+47 482 111 44

post@verdsette.no

C. Sundts gate 55, 5004 Bergen

Vanlige spørsmål

Hva koster en verdsettelse?

Pris varierer etter omfang og metode. Ta kontakt for et nøyaktig og uforpliktende tilbud.

Hvor lang tid tar det?

En enkel verdivurdering kan ta 2-3 dager, men dette vil variere etter type verdsettelse som er forespurt.

Hvilke metoder bruker dere?

Vi bruker fremtidsrettede beregningsmodeller og indikatorer, og avgrenser oss ikke bare til regnskap.