Når trenger du en verdsettelse?

Kjøp eller salg

Ved oppkjøp av andre bedrifter vil det være nødvendig å sette en verdi på denne for å ha et godt utgangspunkt for forhandlinger. Tilsvarende gjelder dersom man mottar et oppkjøpstilbud.

Aktiv eierstyring

Nyttig verktøy for deg som eier når du skal vurdere om du får en verdiutvikling på selskapskapitalen som tilfredsstiller dine krav, og er på høyde med alternative investeringsmuligheter.

Generasjonsskifte

Ved overdragelse av selskap til kommende generasjoner vil verdsettelse være en kritisk faktor for å medvirke til et godt oppgjør mellom ulike arvinger.

Strategi

Ved å lage en verdsettelse vil man få et svært godt utgangspunkt for å uforme en verdiskapende strategi og forretningsmodell.

Kapitalutvidelser

Ved behov for kapitaltilførsel for å finansiere vekst eller omstilling, vil det måtte gjøres en verdsettelse for å etablere et riktig emisjonsgrunnlag.

Aksjer og opsjoner

Stadig flere bedrifter innfører incentivordninger ved å tilby ansatte aksjer eller opsjoner, og det vil da være nødvendig å beregne riktig pris på disse.

Endring i eierstruktur

Aktuelt ved tilpasning av eierstruktur ved utkjøp, opptak eller samordning av aksjonærer/grupper.

Fusjon eller fisjon

Ved fusjon vil verdsettelse være nødvendig for å sette et mest mulig korrekt bytteforhold, og tilsvarende gjelder også ved fisjon av deler av bedriften.

Rettslige prosesser

Bistand i forbindelse med juridiske tvistesaker, hvor det foreligger behov for uavhengig verdsettelse.

Kom i gang

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud. 

Telefon: +47 482 111 44

E-post: post@verdsette.no

Adr: C. Sundts gate 55, 5004 Bergen

14 + 3 =