Om Verdsette

Verdivurderinger tilpasset oppdragsgivers behov.

Hvorfor oss?

Vi tilpasser rapport og verdivurdering til ditt behov.  

Noen vil klare seg fint med en overordnet betraktning, andre kan ha behov for en mer omfattende utredning.

Vi er opptatt av at våre oppdragsgivere skal få maksimal nytte av det vi leverer, og slippe å betale for mer enn de trenger.

Derfor tilbyr vi også skreddersydde rapporter, og vil alltid anstrenge oss maksimalt for å få levert til avtalt tid og sted med forventet kvalitet.

Prosess

Vi avklarer ditt behov

Vi tar en uforpliktende samtale og klargjør dine muligheter.

Vi sender et uforpliktende tilbud

Etter samtale sender vi over et kostnadsfritt tilbud med ulike alternativer til din vurdering.

Dere sender over nødvendig dokumentasjon

En avgjørende forutsetning for at vi kan gjennomføre oppdraget på en tilfredsstillende måte.

Vi bearbeider og analyserer

Vi går gjennom tilsendt dokumentasjon og produserer analysen.

Dere mottar verdsettelse

Dere får tilsendt en komplett verdsettelse i form av en presentasjon med visuell fremstilling som kan brukes til ønsket formål.

Kom i gang

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud. 

Telefon: +47 482 111 44

E-post: post@verdsette.no

Adr: C. Sundts gate 55, 5004 Bergen

2 + 13 =