Om Verdsette

Hvorfor oss?

Vi tilbyr rapporter spesialtilpasset den enkelte oppdragsgivers faktiske behov.

Noen vil klare seg fint med en overordnet rimelighetsbetraktning, og andre kan ha behov for en mer omfattende utredning.

Vi er opptatt av at våre oppdragsgivere skal få maksimal nytte av det vi leverer, og slippe å betale for mer enn de trenger.

Derfor tilbyr vi også skreddersydde rapporter, og vil alltid anstrenge oss maksimalt for å få levert til avtalt tid og sted, og med forventet kvalitet.

1. Vi avklarer ditt behov

Vi tar en uforpliktende samtale og klargjør dine muligheter. 

2. Vi utarbeider et kostnadsfritt tilbud

Etter samtale sender vi over et kostnadsfritt tilbud med ulike alternativer som du kan vurdere.

3. Dere sender over nødvendig dokumentasjon

Dette er en avgjørende forutsetning for at vi kan gjennomføre oppdraget på en tilfredsstillende måte.

4. Vi bearbeider og analyserer

Vi går gjennom tilsendt dokumentasjon og produserer analysen.

5. Dere mottar verdivurdering

Dere får tilsendt en komplett verdivurdering som kan brukes til ønsket formål.

Kontakt oss

Telefon: +47 482 111 44 

E-post: post@verdsette.no

Adr: Øvre Kråkenes 17, Bergen

Kontaktskjema

3 + 12 =